Publicaties

2018

Hildebrand, M., Wibbelink, C. J. M., & Verschuere, B. (2018). Do impression management and self-deception distort self-report measures with content of dynamic risk factors in offender samples? A meta-analytic review. International Journal of Law and Psychiatry, 58, 157-170. doi: 10.1016/j.ijlp.2018.02.013

 

Zonnevijlle, M. A. J., & Hildebrand, M. (in press). Like parent, like child? Exploring the association between early maladaptive schemas of adolescents involved with Child Protective Services and their parents. Child & Family Social Work.2017

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2017). De strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.), Routes van het recht: over de rechtspsychologie (pp. 1001-1023). Den Haag: Boom juridisch.

 

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2017). Over toerekeningsvatbaarheid. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.), Routes van het recht: over de rechtspsychologie (pp. 965-982). Den Haag: Boom juridisch.

 

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2017). Risicotaxatie. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 983-999). Den Haag: Boom juridisch.


Alle Publicaties


1991-1995    |1996-2000    |2001-2005    |2006-2010    |2011-2015    |2016-2020

2015

Hildebrand, M. (2015). The psychometric properties of the Drug Use Disorders Identification

Test (DUDIT): A review of recent research. Journal of Substance Abuse Treatment, 53, 52–59.

doi: 10.1016/j.jsat.2015.01.008

 

Hildebrand, M., & Noteborn, M. G. C. (2015). (Interrater) reliability and latent factor structure of

the Alcohol Use Disorders Test (AUDIT) and Drug Use Disorders Test (DUDIT) in a sample of

Dutch probationers. Substance Use and Misuse, 50, 1294-1306. doi: 10.3109/10826084.2014.998238

2013

Hildebrand, M., Hol, A. M., & Bosker, J. (2013). Predicting probation supervision violations. Psychology, Public Policy, and Law, 19, 114–125. doi: 10.1037/a0028179

 

Hildebrand, M., Noteborn, M. G. C., & Hol, A. M. (2013). Recidive Inschattings Schalen (RISc) versie 4: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, schaalstructuur en bruikbaarheid. Verslag van een pilot onderzoek. De Bilt: Auteur.2012
Hildebrand, M., & de Ruiter, C.(2012). Risicotaxatie van crimineel gedrag bij jeugdigen: de Youth Level of Service / Case Management Inventory (YLS/CMI) In H. P. B. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 93-111). Amsterdam: Pearson.

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2012). Psychopathic traits and change on indicators of dynamic risk factors during inpatient forensic psychiatric treatment International Journal of Law and Psychiatry, 35, 276-288. doi:10.1016/j.ijlp.2012.04.001
Download het artikel

de Ruiter, C., Hildebrand, M., & van der Hoorn, S. (2012). Gestructureerde risicotaxatie bij kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL). GZ-Psychologie, 3, 10-17.
Download het artikel

de Ruiter, C., Hildebrand, M., & van den Hoorn, S. (2012). Risicotaxatie bij kindermishandeling - de Child Abuse Risk Evaluation – Nederlandse versie (CARE-NL) In H. P. B. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 169-190). Amsterdam: Pearson.

2011
Hildebrand, M., & Bosker, J. (2011). Over de Recidive Inschattings Schalen (RISc). In H. Groen, M. Drost & H. Nijman (Eds.), Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg (pp. 419-430). Utrecht: De Tijdstroom.

2010
Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2010). De strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling. In P. J. van Koppen, H. Merkelbach, M. Jelicic, & J. W. de Keijser (Red.), Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het recht (pp. 1021-1042). Deventer: Kluwer.

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2010). Over toerekeningsvatbaarheid. In P. J. van Koppen, H. Merkelbach, M. Jelicic & J. W. de Keijser (Red.), Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het recht (pp. 805-817). Deventer: Kluwer.

2009
Kwee, G., Schaafsma, G., & Hildebrand, M. (2009). Gestructureerde risicotaxatie en schemagerichte therapie in de forensische psychiatrie: een aanzet tot integratie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 242-261.
Download het artikel

2008
Hildebrand, M. (2008). Psychopathy Checklist-Revised en Psychopathy Checklist: Youth version. In T. Giesbrecht, C. de Ruiter, & M. Jelicic (Red.), Forensisch psychodiagnostisch gereedschap: Malingering, psychopathie en andere persoonlijkheidstrekken (pp. 107-125). Amsterdam: Harcourt.

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2008). Psychological assessment with the Rorschach and the MMPI-2 in a forensic psychiatric hospital. Rorschachiana, 29, 151-182.

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2008). De PCL-R in Nederland: de voorbarige conclusies van Spreen, Ter Horst, Lutjenhuis en Brand (2008). De Psycholoog, 43, 345-347.

Schönberger, H. J. M., Hildebrand, M., Spreen, M., & Bloem, O. (2008). De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie bij seksuele delinquenten: een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de SVR-20, Static-99, HKT-30 en PCL-R. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

2007
Hildebrand, M., Augustinus, F., Pomp, L. S., Schönberger, H. J. M. & Soe-Agnie, S. E. (2007). Wegloopgedrag bij jeugdigen met een pij-maatregel: verkennende analyses van onttrekkingen en ontvluchtingen van jeugdigen met een pij-maatregel in de periode 1 januari 2005 – 1 augustus 2006. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Hildebrand, M., Schönberger, H. J. M. & Spreen, M. (2007). Onttrekkingen en recidives tijdens verlof gedurende de tbs-behandeling nader bekeken. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Hildebrand, M., Schönberger, H. J. M. & Spreen, M. (2007). Over rupsen en vlinders en andere zaken. Repliek op Onttrekkingen en recidives door tbs-ers tijdens verlof. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 75-79.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2007). Risk assessment and treatment in Dutch forensic psychiatry. Netherlands Journal of Psychology, 63, 166-175.

Schönberger, H.J.M., Spreen, M. & Hildebrand, M. (2007). Nogmaals: onttrekkingen en recidives door tbs-ers tijdens verlof. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 75-80.

2006
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2006). Forensische psychodiagnostiek in een intramurale setting. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Handboek psychodiagnostiek: van testmethode naar toepassing (pp. 269-299). Amsterdam: Harcourt.

Hildebrand, M., Spreen, M., Schönberger, H. J. M., Augustinus, F. & Hesper, B. L. (2006). Onttrekkingen tijdens verlof, ontvluchtingen, en recidives tijdens de tbs-behandeling in de jaren 2000-2005. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Meyer, J. & Hildebrand, M. (Red.) (2006). Facetten van zorg: de Pompestichting 1966-2006. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (Red.) (2006). Handboek psychodiagnostiek: van testmethode naar toepassing. Amsterdam: Harcourt .


2005
Hildebrand, M., Hesper, B. L., Spreen, M. & Nijman, H. L. I. (2005). De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie: een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de HCR-20, HKT-30, en PCL-R Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2005). Over criminele behoeften en het belang van
gestructureerde risicotaxatie. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch psychiatrische patiënten (pp. 3-22). Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Meyer, J. & Hildebrand, M. (2005). Toekomst voor de tbs! Expert meetings 2005. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2005). Van risicotaxatie naar risicohantering:
indicatiestelling bij forensisch-psychiatrische patiënten. In C. de Ruiter &
M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch psychiatrische patiënten
(pp. 23-33). Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van
Loghum.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (Red.) (2005). Behandelingsstrategieën bij forensisch
psychiatrische patiënten.
Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum .

2004
Hildebrand, M. (2004). Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients: Assessment, prevalence, predictive validity, and clinical implications. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Dutch University Press.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2004). PCL-R psychopathy and its relation to DSM-IV Axis I and Axis II disorders in a sample of male forensic psychiatric patients in the Netherlands. International Journal of Law and Psychiatry, 27, 233-248.
Download het artikel

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2004). Gestructureerde risicotaxatie: een noodzakelijke bezigheid in de tbs. Reactie op Deenen. Gedragstherapie, 37, 55-59.

Hildebrand, M., de Ruiter, C. & Nijman, H. (2004). PCL-R psychopathy predicts disruptive behavior among male offenders in a Dutch forensic psychiatric hospital. Journal of Interpersonal Violence, 19, 13-29.
Download het artikel

Hildebrand, M., de Ruiter, C. & de Vogel, V. (2004). Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: Association with sexual and non-sexual recidivism. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 16, 1-24.
Download het artikel

Nijman, H., de With, H. J. & Hildebrand, M. (2004). Meting van agressie onder tbs-gestelden. Sancties, 85-92.

de Vogel, V., de Ruiter, C., Hildebrand, M., Bos, B. & van de Ven, P. (2004). Type of discharge and risk of recidivism measured by the HCR-20: A retrospective study in a Dutch sample of treated forensic psychiatric patients. International Journal of Forensic Mental Health, 3, 149-165.
Download het artikel

2003
Hildebrand, M., de Ruiter, C. & de Vogel, V. (2003). Recidive van verkrachters en aanranders na tbs: de relatie met psychopathie en seksuele deviatie. De Psycholoog, 38, 114-124.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2003). The dual nature of forensic psychiatric practice: Risk assessment and management under the Dutch TBS-order. In P. J. van Koppen & S. D. Penrod (Eds.), Adversarial versus inquisitorial justice: Psychological perspectives on criminal justice systems (pp. 91-106). New York: Kluwer/Plenum.

2002
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2002). De Nederlandstalige versie van Hare’s Psychopathy Checklist-Revised: enige psychometrische bevindingen. Gedragstherapie, 35, 329-339.

Hildebrand, M., de Ruiter, C., de Vogel, V. & van der Wolf, P. (2002). Reliability and factor structure of the Dutch language version of Hare’s Psychopathy Checklist-Revised. International Journal of Forensic Mental Health, 1, 139-154.
Download het artikel

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2002). Over toerekeningsvatbaarheid [On criminal
responsibility]. In P. J. van Koppen, D. J. Hessing, H. F. M. Crombag & H. Merkelbach (Red.), Het recht van binnen: psychologie van het recht (pp. 687-697). Deventer: Kluwer.

de Vogel, V. & Hildebrand, M. (2002). De HCR-20: een risicotaxatieschaal voor het beoordelen van het risico van gewelddadig gedrag. Gedragstherapie, 34, 93-102.

2001
de Vogel, V., Hildebrand, M., de Ruiter, C. & Derks, F. (2001). Transmuralisering en ambulantisering in de forensische psychiatrie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 56, 780-794.

2000
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2000). Terbeschikkingstelling, recidive en risicotaxatie: de rol van psychopathie. Delikt en Delinkwent, 30, 764-774.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2000). Recidiverisico bij seksuele delinquenten: de rol van psychopathie. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 214-231.

1999
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1999). Classificatie en diagnostiek bij forensisch psychiatrische patiënten. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten (pp. 1-8). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1999). Intramurale behandeling in de forensische psychiatrie: de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten (pp. 17-25). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1999). Response styles on the Rorschach and the MMPI-2. Nederlands Rorschach Tijdschrift, 8, 5-10.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (Red.) (1999). Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

1998
Derks, F. C. H., Hildebrand, M. & Mulder, J. (1998). Forensische dagbehandeling: resultaten in termen van psychosociaal welbevinden en recidive. Tijdschrift voor Criminologie, 3, 273-287.

Dreessen, L., Hildebrand, M. & Arntz, A. (1998). Patient-informant concordance on the Structured Clinical Interview for DSM-III-R personality disorders (SCID-II). Journal of Personality Disorders, 12, 149-161.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1998). Ontwikkelingen in het onderzoek naar psychopathie: Hare's Psychopathy Checklist-Revised. De Psycholoog, 33, 314-20.

1994
Arntz, A., Hildebrand, M. & van den Hout, M. (1994). Overprediction of anxiety and disconfirmatory processes, in anxiety disorders. Behaviour Research & Therapy, 32, 709-722.

1992
Mersch, P. P. A., Hildebrand, M., van Hout, W. J. P., Lavy, E. H. & Wessel, I. (1992). Somatic symptoms in social phobia: A treat¬ment method based on rational emotive therapy and paradoxical interventions. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 199-211.

1991
Wessel, I. Hildebrand, M. & Mersch, P. P. A. (1991). Sociale fobie: een speurtocht naar de beste gedragstherapeutische behandeling. De Psycholoog, 9, 385-390.