Publicaties

2022

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2022). Violence risk assessment: Research and practice. In C. Garofalo & J. J. Sijtsema (Eds.), Clinical forensic psychology: Introductory perspectives on offending (pp. 479-514). Palgrave Macmillan.

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2022). Therapeutic considarations and interventions for psychopathy. In J. E. Vitale Ed.), The complexity of psychopathy (pp. 359-380). Springer.
2021

Noteborn, M. G. C., Hildebrand, M. Sijtsema, J. J., Bogaerts, S., & Denissen, J. J. A. (2021, submitted). Validation of a Dutch Short Form of the Balanced Desirable Inventory of Desirable Responding (BIDR Version 6): Comparing polytomous and dichotomous scoring methods in a multidimensional framework


Alle Publicaties


1991-1995    |1996-2000    |2001-2005    |2006-2010    |2011-2015    |2016-2020

2020
de Ruiter, C., Hildebrand, M., & van der Hoorn, S. (2020). The Child Abuse Risk Evaluation Dutch Version (CARE-NL): A retrospective validation study. Journal of Family Trauma, Child Custody & Child Development, 17(1), 37–57. doi: 10.1080/15379418.2019.1699488

2019
Zonnevijlle, M. A. J., Hildebrand, M. (2019). Like parent, like child? Exploring the association between early maladaptive schemas of adolescents involved with Child Protective Services and their parents. Child & Family Social Work, 4, 190-200. doi: 10.1111/cfs.12602

2018

Hildebrand, M., Wibbelink, C. J. M., & Verschuere, B. (2018). Do impression management and self-deception distort self-report measures with content of dynamic risk factors in offender samples? A meta-analytic review. International Journal of Law and Psychiatry, 58, 157-170. doi: 10.1016/j.ijlp.2018.02.013

 2017

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2017). De strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.), Routes van het recht: over de rechtspsychologie (pp. 1001-1023). Den Haag: Boom juridisch.

 

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2017). Over toerekeningsvatbaarheid. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.), Routes van het recht: over de rechtspsychologie (pp. 965-982). Den Haag: Boom juridisch.

 

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2017). Risicotaxatie. In P. J. van Koppen, J. W. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Red.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 983-999). Den Haag: Boom juridisch.

2015

Hildebrand, M. (2015). The psychometric properties of the Drug Use Disorders Identification

Test (DUDIT): A review of recent research. Journal of Substance Abuse Treatment, 53, 52–59.

doi: 10.1016/j.jsat.2015.01.008

 

Hildebrand, M., & Noteborn, M. G. C. (2015). (Interrater) reliability and latent factor structure of

the Alcohol Use Disorders Test (AUDIT) and Drug Use Disorders Test (DUDIT) in a sample of

Dutch probationers. Substance Use and Misuse, 50, 1294-1306. doi: 10.3109/10826084.2014.998238

2013

Hildebrand, M., Hol, A. M., & Bosker, J. (2013). Predicting probation supervision violations. Psychology, Public Policy, and Law, 19, 114–125. doi: 10.1037/a0028179

 

Hildebrand, M., Noteborn, M. G. C., & Hol, A. M. (2013). Recidive Inschattings Schalen (RISc) versie 4: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, schaalstructuur en bruikbaarheid. Verslag van een pilot onderzoek. De Bilt: Auteur.2012
Hildebrand, M., & de Ruiter, C.(2012). Risicotaxatie van crimineel gedrag bij jeugdigen: de Youth Level of Service / Case Management Inventory (YLS/CMI) In H. P. B. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 93-111). Amsterdam: Pearson.

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2012). Psychopathic traits and change on indicators of dynamic risk factors during inpatient forensic psychiatric treatment International Journal of Law and Psychiatry, 35, 276-288. doi:10.1016/j.ijlp.2012.04.001
Download het artikel

de Ruiter, C., Hildebrand, M., & van der Hoorn, S. (2012). Gestructureerde risicotaxatie bij kindermishandeling: De Child Abuse Risk Evaluation-Nederland (CARE-NL). GZ-Psychologie, 3, 10-17.
Download het artikel

de Ruiter, C., Hildebrand, M., & van den Hoorn, S. (2012). Risicotaxatie bij kindermishandeling - de Child Abuse Risk Evaluation – Nederlandse versie (CARE-NL) In H. P. B. Lodewijks & L. van Domburgh (Red.), Instrumenten voor risicotaxatie: Kinderen en jeugdigen (pp. 169-190). Amsterdam: Pearson.

2011
Hildebrand, M., & Bosker, J. (2011). Over de Recidive Inschattings Schalen (RISc). In H. Groen, M. Drost & H. Nijman (Eds.), Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg (pp. 419-430). Utrecht: De Tijdstroom.

2010
Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2010). De strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling. In P. J. van Koppen, H. Merkelbach, M. Jelicic, & J. W. de Keijser (Red.), Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het recht (pp. 1021-1042). Deventer: Kluwer.

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2010). Over toerekeningsvatbaarheid. In P. J. van Koppen, H. Merkelbach, M. Jelicic & J. W. de Keijser (Red.), Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het recht (pp. 805-817). Deventer: Kluwer.

2009
Kwee, G., Schaafsma, G., & Hildebrand, M. (2009). Gestructureerde risicotaxatie en schemagerichte therapie in de forensische psychiatrie: een aanzet tot integratie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 242-261.
Download het artikel

2008
Hildebrand, M. (2008). Psychopathy Checklist-Revised en Psychopathy Checklist: Youth version. In T. Giesbrecht, C. de Ruiter, & M. Jelicic (Red.), Forensisch psychodiagnostisch gereedschap: Malingering, psychopathie en andere persoonlijkheidstrekken (pp. 107-125). Amsterdam: Harcourt.

Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2008). Psychological assessment with the Rorschach and the MMPI-2 in a forensic psychiatric hospital. Rorschachiana, 29, 151-182.

de Ruiter, C., & Hildebrand, M. (2008). De PCL-R in Nederland: de voorbarige conclusies van Spreen, Ter Horst, Lutjenhuis en Brand (2008). De Psycholoog, 43, 345-347.

Schönberger, H. J. M., Hildebrand, M., Spreen, M., & Bloem, O. (2008). De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie bij seksuele delinquenten: een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de SVR-20, Static-99, HKT-30 en PCL-R. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

2007
Hildebrand, M., Augustinus, F., Pomp, L. S., Schönberger, H. J. M. & Soe-Agnie, S. E. (2007). Wegloopgedrag bij jeugdigen met een pij-maatregel: verkennende analyses van onttrekkingen en ontvluchtingen van jeugdigen met een pij-maatregel in de periode 1 januari 2005 – 1 augustus 2006. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Hildebrand, M., Schönberger, H. J. M. & Spreen, M. (2007). Onttrekkingen en recidives tijdens verlof gedurende de tbs-behandeling nader bekeken. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Hildebrand, M., Schönberger, H. J. M. & Spreen, M. (2007). Over rupsen en vlinders en andere zaken. Repliek op Onttrekkingen en recidives door tbs-ers tijdens verlof. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 75-79.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2007). Risk assessment and treatment in Dutch forensic psychiatry. Netherlands Journal of Psychology, 63, 166-175.

Schönberger, H.J.M., Spreen, M. & Hildebrand, M. (2007). Nogmaals: onttrekkingen en recidives door tbs-ers tijdens verlof. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 75-80.

2006
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2006). Forensische psychodiagnostiek in een intramurale setting. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Handboek psychodiagnostiek: van testmethode naar toepassing (pp. 269-299). Amsterdam: Harcourt.

Hildebrand, M., Spreen, M., Schönberger, H. J. M., Augustinus, F. & Hesper, B. L. (2006). Onttrekkingen tijdens verlof, ontvluchtingen, en recidives tijdens de tbs-behandeling in de jaren 2000-2005. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Meyer, J. & Hildebrand, M. (Red.) (2006). Facetten van zorg: de Pompestichting 1966-2006. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (Red.) (2006). Handboek psychodiagnostiek: van testmethode naar toepassing. Amsterdam: Harcourt .


2005
Hildebrand, M., Hesper, B. L., Spreen, M. & Nijman, H. L. I. (2005). De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie: een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de HCR-20, HKT-30, en PCL-R Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2005). Over criminele behoeften en het belang van
gestructureerde risicotaxatie. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch psychiatrische patiënten (pp. 3-22). Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Meyer, J. & Hildebrand, M. (2005). Toekomst voor de tbs! Expert meetings 2005. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2005). Van risicotaxatie naar risicohantering:
indicatiestelling bij forensisch-psychiatrische patiënten. In C. de Ruiter &
M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch psychiatrische patiënten
(pp. 23-33). Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van
Loghum.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (Red.) (2005). Behandelingsstrategieën bij forensisch
psychiatrische patiënten.
Tweede, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum .

2004
Hildebrand, M. (2004). Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients: Assessment, prevalence, predictive validity, and clinical implications. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Dutch University Press.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2004). PCL-R psychopathy and its relation to DSM-IV Axis I and Axis II disorders in a sample of male forensic psychiatric patients in the Netherlands. International Journal of Law and Psychiatry, 27, 233-248.
Download het artikel

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2004). Gestructureerde risicotaxatie: een noodzakelijke bezigheid in de tbs. Reactie op Deenen. Gedragstherapie, 37, 55-59.

Hildebrand, M., de Ruiter, C. & Nijman, H. (2004). PCL-R psychopathy predicts disruptive behavior among male offenders in a Dutch forensic psychiatric hospital. Journal of Interpersonal Violence, 19, 13-29.
Download het artikel

Hildebrand, M., de Ruiter, C. & de Vogel, V. (2004). Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: Association with sexual and non-sexual recidivism. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 16, 1-24.
Download het artikel

Nijman, H., de With, H. J. & Hildebrand, M. (2004). Meting van agressie onder tbs-gestelden. Sancties, 85-92.

de Vogel, V., de Ruiter, C., Hildebrand, M., Bos, B. & van de Ven, P. (2004). Type of discharge and risk of recidivism measured by the HCR-20: A retrospective study in a Dutch sample of treated forensic psychiatric patients. International Journal of Forensic Mental Health, 3, 149-165.
Download het artikel

2003
Hildebrand, M., de Ruiter, C. & de Vogel, V. (2003). Recidive van verkrachters en aanranders na tbs: de relatie met psychopathie en seksuele deviatie. De Psycholoog, 38, 114-124.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2003). The dual nature of forensic psychiatric practice: Risk assessment and management under the Dutch TBS-order. In P. J. van Koppen & S. D. Penrod (Eds.), Adversarial versus inquisitorial justice: Psychological perspectives on criminal justice systems (pp. 91-106). New York: Kluwer/Plenum.

2002
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2002). De Nederlandstalige versie van Hare’s Psychopathy Checklist-Revised: enige psychometrische bevindingen. Gedragstherapie, 35, 329-339.

Hildebrand, M., de Ruiter, C., de Vogel, V. & van der Wolf, P. (2002). Reliability and factor structure of the Dutch language version of Hare’s Psychopathy Checklist-Revised. International Journal of Forensic Mental Health, 1, 139-154.
Download het artikel

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2002). Over toerekeningsvatbaarheid [On criminal
responsibility]. In P. J. van Koppen, D. J. Hessing, H. F. M. Crombag & H. Merkelbach (Red.), Het recht van binnen: psychologie van het recht (pp. 687-697). Deventer: Kluwer.

de Vogel, V. & Hildebrand, M. (2002). De HCR-20: een risicotaxatieschaal voor het beoordelen van het risico van gewelddadig gedrag. Gedragstherapie, 34, 93-102.

2001
de Vogel, V., Hildebrand, M., de Ruiter, C. & Derks, F. (2001). Transmuralisering en ambulantisering in de forensische psychiatrie. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 56, 780-794.

2000
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (2000). Terbeschikkingstelling, recidive en risicotaxatie: de rol van psychopathie. Delikt en Delinkwent, 30, 764-774.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (2000). Recidiverisico bij seksuele delinquenten: de rol van psychopathie. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 214-231.

1999
Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1999). Classificatie en diagnostiek bij forensisch psychiatrische patiënten. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten (pp. 1-8). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1999). Intramurale behandeling in de forensische psychiatrie: de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek. In C. de Ruiter & M. Hildebrand (Red.), Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten (pp. 17-25). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1999). Response styles on the Rorschach and the MMPI-2. Nederlands Rorschach Tijdschrift, 8, 5-10.

de Ruiter, C. & Hildebrand, M. (Red.) (1999). Behandelingsstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

1998
Derks, F. C. H., Hildebrand, M. & Mulder, J. (1998). Forensische dagbehandeling: resultaten in termen van psychosociaal welbevinden en recidive. Tijdschrift voor Criminologie, 3, 273-287.

Dreessen, L., Hildebrand, M. & Arntz, A. (1998). Patient-informant concordance on the Structured Clinical Interview for DSM-III-R personality disorders (SCID-II). Journal of Personality Disorders, 12, 149-161.

Hildebrand, M. & de Ruiter, C. (1998). Ontwikkelingen in het onderzoek naar psychopathie: Hare's Psychopathy Checklist-Revised. De Psycholoog, 33, 314-20.

1994
Arntz, A., Hildebrand, M. & van den Hout, M. (1994). Overprediction of anxiety and disconfirmatory processes, in anxiety disorders. Behaviour Research & Therapy, 32, 709-722.

1992
Mersch, P. P. A., Hildebrand, M., van Hout, W. J. P., Lavy, E. H. & Wessel, I. (1992). Somatic symptoms in social phobia: A treat¬ment method based on rational emotive therapy and paradoxical interventions. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 199-211.

1991
Wessel, I. Hildebrand, M. & Mersch, P. P. A. (1991). Sociale fobie: een speurtocht naar de beste gedragstherapeutische behandeling. De Psycholoog, 9, 385-390.