Training & Consultancy

Risicotaxatie en -management van gewelddadig gedrag zijn belangrijk onderdelen van de werkzaamheden van professionals (psychologen, psychiaters, politiefunctionarissen, managers en beleidsmedewerkers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, reclasseringswerkers, etc.) die werken met mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Risicotaxatie kan ook tot het takenpakket behoren van professionals werkzaam in andere sectoren, zoals de algemene geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg of de jeugdzorg. Ook het openbaar ministerie en de rechterlijke macht dienen op de hoogte te zijn van de stand van zaken met betrekking tot risicotaxatie – en de beperkingen ervan. Het is van groot belang dat al deze professionals werken volgens best practice regels; een wetenschappelijk onderbouwde, best practice risicotaxatie biedt nu de beste aanknopingspunten voor behandeling, begeleiding en eventueel toezicht.

Dr.mr. Hildebrand verzorgt al jarenlang state of the art trainingen/workshops in het gebruik van diverse risicotaxatie instrumenten voor de gestructureerde beoordeling van uiteenlopende vormen geweld (delict gedrag). Zo traint hij professionals (onder meer) in het gebruik van risicotaxatie instrumenten voor de gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling, het risico van relationeel geweld en het risico van algemeen gewelddadig gedrag. Hij verzorgt deze workshops voor professionals (gedragsdeskundigen, psychiaters, vertrouwensartsen, maatschappelijke werkers, beleidsmedewerkers, reclasseringswerkers, advocaten, rechters, openbaar ministerie, etc.) met uiteenlopende achtergronden, met verschillen in kennisniveau en ervaring, en met uiteenlopende doelen en verwachtingen. De trainingen worden qua inhoud en niveau altijd aangepast aan de doelgroep.

Verder geeft hij trainingen/workshops in het gebruik van de Hare Psychopathie Checklist-Revised (PCL-R) en de Hare Psychopathie: Jeugdversie (PCL-R: JV). Psychopathie is een ernstige, nog nauwelijks te genezen persoonlijkheidsstoornis en is tevens een belangrijke risicofactor voor toekomstig gewelddadig gedrag; de stoornis is zeer relevant als het gaat om behandeling (van bijvoorbeeld forensisch psychiatrische patiënten) en risicomanagement.

Naast een ervaren trainer is dr.mr. Hildebrand goed bekend met het scientist-practitioner model en zeer ervaren als het gaat om de toepassing en implementatie van gestructureerde risicotaxatie in uiteenlopende settings, waaronder forensisch psychiatrische centra, Bureaus Jeugdzorg, AMK’s, Reclassering. Regelmatig adviseert hij organisaties over alle aspecten die van belang zijn voor een goede, succesvolle implementatie van risicotaxatie en –management strategieën.